Bắn Gà 4 phiên bản cho Android tiếp tục từ nơi câu chuyện đang bị bỏ dở ở phần 3. ặc dù người chơi không cần phải chơi lại toàn bộ 3 phần trước mới có thể đánh giá toàn bộ phần mới này. Vị anh hùng của chúng ta chuẩn bị đặt hàng một lượng lớn thịt gà từ Space Burger, khi một chiếc tàu bí ẩn xuất hiện ở gần cổng và thông báo về cuộc chiến xâm lăng của lũ gà đang tới.

ban-ga-4-full-1

ban-ga-4-full-2