Game Cá lớn cá bé kinh điển vẫn với cách chơi đơn giản, bạn chỉ cần di chuyển chú cá của mình để ăn những chú cá bé hơn. Có rất nhiều cửa để bạn lựa chọn, mỗi cửa lại có nhiều level khác nhau để chúng ta khám phá, bạn đã sẵn sàng khám phá các cửa khó chưa nào?

ca-lon-ca-be-1

ca-lon-ca-be-3