Phiên bản game Plans vs Zombies lite, được tối ưu hóa hình ảnh giành cho máy có bộ nhớ thấp.

plant-vs-zombie-lite-1