Dù quân lực không quá vượt trội nhưng với lợi thế đi trước thì liệu cờ đỏ có giành được chiến thắng.

co the, co tuong, tieu cau ngu

co the, co tuong

Trong tình thế xe đen chỉ cần ăn sĩ là tạo sát cục thì bạn sẽ đi chuyển thế nào nếu cầm cờ đỏ?